U protekle tri godine na javne konkurse u BiH žalilo se 1.357 osoba, a samo jedan je poništen [etleboro.org]
U protekle tri godine na javne konkurse u BiH žalilo se 1.357 osoba, a samo jedan je poništen
i0.wp.com
U protekle tri godine na javne konkurse u BiH žalilo se 1.357 osoba, a samo jedan je poništen
155d - Prijedor 24

Na provođenje javnih konkursa u institucijama BiH i entiteta Federacija BiH od 2015. godine do 2017. godine žalilo se ukupno 1.357 osoba. Odbor državne službe za žalbe BiH i Odbor državne službe za žalbe FBiH uvažili su ukupno 602 žalbe, a samo u je