Strategija pametne specijalizacije Crne Gore do kraja godine [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Strategija pametne specijalizacije Crne Gore do kraja godine
Strategija pametne specijalizacije Crne Gore do kraja godine
i1.wp.com
Strategija pametne specijalizacije Crne Gore do kraja godine
7d - Crna Gora

Crna Gora je najviše odmakla u procesu izrade Strategije pametne specijalizacije i vjerujem da je kraj godine realan datum za finalizovanje dokumenta, kazao je danas u Briselu generalni direktor Udruženog istraživačkog centra JRC, Vladimir Suča, tok