San i java: Tuzlanska crveno-zelena koalicija [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
San i java: Tuzlanska crveno-zelena koalicija
San i java: Tuzlanska crveno-zelena koalicija
tuzlalive.ba
San i java: Tuzlanska crveno-zelena koalicija
304d - Tuzla live

Ako bi se sasvim logično prihvatila i primijenila danas već definitivno ostvarena teza kanadskog profesora Maršala Mekluana (Marshall McLuhan) o “medijima kao poruci a ne samo sadržajima koje prenose”, tada bi se vrlo jasno pokazalo da je već duže v