Srpski fotograf dao zločincu Goranu Jelisiću 500 KM da ubije muslimana kako bi dobio nagradu za najbolju fotografiju (VIDEO) [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Srpski fotograf dao zločincu Goranu Jelisiću 500 KM da ubije muslimana kako bi dobio nagradu za najbolju fotografiju (VIDEO)
Srpski fotograf dao zločincu Goranu Jelisiću 500 KM da ubije muslimana kako bi dobio nagradu za najbolju fotografiju (VIDEO)
Srpski fotograf dao zločincu Goranu Jelisiću 500 KM da ubije muslimana kako bi dobio nagradu za najbolju fotografiju (VIDEO)
340d - Cazin

Fotograf Bojan Stojanović koji je u ratu snimio Gorana Jelisića zvanog “Adolf” kako u Brčkom ubija civile i za tu fotografiju dobio prestižnu nagradu World Press Photo, platio je ubistvo 500 njemačkih maraka kako bi ga uslikao, tvrdi Srđan Ilić, jed