Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini
Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini
Školovanje i radni angažman svršenica medresa i islamskih fakulteta u Bosni i Hercegovini
335d - Preporod

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu magistrirala Nizama Ahmed U srijedu, 24. maja 2017. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu pred komisijom u sastavu: doc. dr. Asim Zubčević, predsjednik, doc. dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević, član i pro