Možda ćemo nadmašiti rast iz prošle godine [etleboro.org]
Možda ćemo nadmašiti rast iz prošle godine
www.cdm.me
Možda ćemo nadmašiti rast iz prošle godine
67d - CDM

Premijer Duško Marković poručio je danas puštajući u pogon novu liniju za flaširanje u kompaniji “13. Jul – Plantaže“ vrijednu tri miliona eura da je Vlada čvrsto opredijeljena da sa privredom doprinosi konkuretnijem tržištu rada, i snažnijoj ekonom