Fiskalnim računima protiv sive ekonomije [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Fiskalnim računima protiv sive ekonomije
Fiskalnim računima protiv sive ekonomije
www.capital.ba
Fiskalnim računima protiv sive ekonomije
335d - Capital

BANJALUKA, Poreska uprava Republike Srpske sprovodi kampanju “Korak preduzmi, račun uzmi”, koja ima za cilj podizanje svijesti građana o značaju uzimanja fiskalnog računa, jer se upravo uzimanjem računa daje doprinos u borbi protiv sive ekonomije i