Reakcija Općine Stari Grad na preporuke ombudsmana za ljudska prava [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Reakcija Općine Stari Grad na preporuke ombudsmana za ljudska prava
Reakcija Općine Stari Grad na preporuke ombudsmana za ljudska prava
www.nap.ba
Reakcija Općine Stari Grad na preporuke ombudsmana za ljudska prava
163d - Patria

S obzirom na objave u pojedinim medijima i različita tumačenja preporuka koje je Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH donijela po pitanju žalbe koju je ovoj instituciji uložio Denis Stojnić, Općina Stari Grad je dužna da reaguje kako bi javno