Potrošačke navike tužioca Salihovića: Novac namijenjen ekshumacijama trošio u kafani kod svoje vikendice [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Potrošačke navike tužioca Salihovića: Novac namijenjen ekshumacijama trošio u kafani kod svoje vikendice
Potrošačke navike tužioca Salihovića: Novac namijenjen ekshumacijama trošio u kafani kod svoje vikendice
www.frontal.ba
Potrošačke navike tužioca Salihovića: Novac namijenjen ekshumacijama trošio u kafani kod svoje vikendice
168d - Frontal

Gotovo svaka deseta faktura za reprezentaciju Glavnog tužioca nastala je u restoranu Robinzon na jezeru Modrac. Ukupno, od 558 pregledanih faktura, njih 59 u iznosu od 10 hiljada maraka su iz istog restorana. Tokom mandata Gorana Salihovića, Tužilaš