Dok Arapi, Kina, Rusija i Turska osvajaju BiH, EU nezainteresiran [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Dok Arapi, Kina, Rusija i Turska osvajaju BiH, EU nezainteresiran
Dok Arapi, Kina, Rusija i Turska osvajaju BiH, EU nezainteresiran
vijesti.ba
Dok Arapi, Kina, Rusija i Turska osvajaju BiH, EU nezainteresiran
163d - Vijesti

Nezainteresirano, bez ideje i ozbiljnog odgovora, Europska unija promatra kako mnoge velike države na suptilan način, strateški, ekonomski i politički osvajaju BiH. Prednjače Arapi, Turci, Kina, Rusija... Amerika još uvijek strpljivo čeka hoće li se