Odu na bolovanje pa rade u inostranstvu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Odu na bolovanje pa rade u inostranstvu
Odu na bolovanje pa rade u inostranstvu
slika.nezavisne.rs
Odu na bolovanje pa rade u inostranstvu
102d - Nezavisne novine

BANJALUKA - U posljednje vrijeme dešava se da radnici u RS često kod jednog poslodavca uzimaju duža bolovanja kako bi radili kod drugog ili, čak, kako bi otišli na rad u inostranstvo, tvrde poslodavci. "Bilo je zloupotreba bolovanja na način da ljud