Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting BiH [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting BiH
Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting BiH
www.profitiraj.ba
Standard and Poor’s potvrdio kreditni rejting BiH
100d - Profitiraj

Međunarodna bonitetna agencija Standard and Poor’s (S&P) potvrdila je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, B sa stabilnim izgledima. Rejting se bazira na činjenici da zemlja ima stabilan ekonomski rast, koji omogućava rast prihoda od indirektnih po