Evropski fond predstavlja deklaraciju o evropskom partnerstvu s Balkanom [etleboro.org]
Evropski fond predstavlja deklaraciju o evropskom partnerstvu s Balkanom
www.nap.ba
Evropski fond predstavlja deklaraciju o evropskom partnerstvu s Balkanom
156d - Patria

BEOGRAD, (Patria) - Nakon dugogodišnjeg i riskantnog zapostavljanja ovog regiona, uspona autoritarizma i destruktivnog uplitanja stranih sila, Evropska unija (EU) je nedavno shvatila nužnost hitnog ubrzanja reformi i završavanja procesa proširenja E