Srbima u FBiH rok 60 dana da potvrde vlasništvo nad nekretninama [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Srbima u FBiH rok 60 dana da potvrde vlasništvo nad nekretninama
Srbima u FBiH rok 60 dana da potvrde vlasništvo nad nekretninama
www.frontal.ba
Srbima u FBiH rok 60 dana da potvrde vlasništvo nad nekretninama
168d - Frontal

Svoja prava nad nekretninama u Federaciji BiH, u zemljišno-knjižnim kancelarijama nadležnih opštinskih sudova odakle su poreklom, mogu da ostvare svi građani čiji su otac i majka, dedovi i bake, pradedovi i prabake ili rodbina (tetke, stričevi, sest