Produžen mandat direktoru UP FBiH Mladenu Pandureviću [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Produžen mandat direktoru UP FBiH Mladenu Pandureviću
Produžen mandat direktoru UP FBiH Mladenu Pandureviću
vijesti.ba
Produžen mandat direktoru UP FBiH Mladenu Pandureviću
98d - Vijesti

Na XIII sjednici Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH, održanoj 13. marta 2018. godine u Sarajevu produžen je mandat direktoru Udruženja Mladenu Pandureviću u trajanju od četiri godine. Prije imenovanja Pandurević je ukratko informisao članove