Radunović: Efikasan sistem javnih nabavki doprinosi stabilnosti javnih finansija [etleboro.org]
Radunović: Efikasan sistem javnih nabavki doprinosi stabilnosti javnih finansija
www.cdm.me
Radunović: Efikasan sistem javnih nabavki doprinosi stabilnosti javnih finansija
66d - CDM

Efikasan sistem javnih nabavki, sa aspekta države i budžeta, omogućava uštede i troškovnu efikasnost, što daje doprinos uspostavljanju održivih i stabilnih javnih finansija, a, sa aspekta privrede i biznisa, smanjuje administrativne i transakcione t