Jepni shtëpi me qira? Tatimet japin njoftimin e rëndësishëm: Duhet të… [etleboro.org]
Jepni shtëpi me qira? Tatimet japin njoftimin e rëndësishëm: Duhet të…
www.panorama.com.al
Jepni shtëpi me qira? Tatimet japin njoftimin e rëndësishëm: Duhet të…
67d - Panorama

Drejtoria e Përgjithshme të Tatimeve ka njoftuar të gjithë individët që shfrytëzojnë shtëpitë apo apartamente për t’i dhënë me qira, të deklarojnë të ardhurat e përfituara prej tyre. Përfituesi i të ardhurave (pronari i shtëpisë dhe apartamentit) ës