BiH probila sve rokove za odgovore na upitnik [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
BiH probila sve rokove za odgovore na upitnik
BiH probila sve rokove za odgovore na upitnik
www.frontal.ba
BiH probila sve rokove za odgovore na upitnik
164d - Frontal

Bosna i Hercegovina je prije godinu dana dobila upitnik sa 3.242 pitanja i dan-danas još nije odgovorila na njega, iako su zemljama regiona za taj posao u prosjeku bila dovoljna tri mjeseca. Neorganizovanost i loši politički odnosi, kao i nefunkcion