POZIVAJU SE ZAINTERESOVANI Javna rasprava za kružni tok na Laušu [etleboro.org]
POZIVAJU SE ZAINTERESOVANI Javna rasprava za kružni tok na Laušu
banjaluka.net
POZIVAJU SE ZAINTERESOVANI Javna rasprava za kružni tok na Laušu
155d - Banjaluka

Odjeljenje za prostorno uređenje Gradske uprave organizuje javnu raspravu o nacrtu Regulacionog plana za saobraćajni čvor na ukrštanju Karađorđeve ulice i Ulice Jovana Raškovića. Javna rasprava će biti održana u četvrtak 19. aprila, sa početkom u 12