Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije
Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije
www.akta.ba
Deset posto budžeta FBiH za 2018. usmjereno u kapitalne investicije
168d - akta

Implementacija federalnog budžeta za 2018. godinu će možda po prvi put značajno poduprijeti i jačanje ukupne makroekonomske slike, imajući u vidu da se u odnosu na ranije godine, u narednoj godini planira skoro 10 posto predloženog budžeta usmjeriti