Od 100 uzoraka meda na tržištu u BiH 53 neodgovarajućeg kvaliteta [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Od 100 uzoraka meda na tržištu u BiH 53 neodgovarajućeg kvaliteta
Od 100 uzoraka meda na tržištu u BiH 53 neodgovarajućeg kvaliteta
www.cazin.net
Od 100 uzoraka meda na tržištu u BiH 53 neodgovarajućeg kvaliteta
97d - Cazin

Agencija za sigurnost hrane analizom kvaliteta meda na tržištu BiH utvrdila je da od 100 uzoraka više od polovine, odnosno 53 nisu odgovarajućeg kvaliteta. Od 100 analiziranih uzoraka, uzetih u posljednja tri mjeseca prošle godine, po 45 je sa podru