LJUDE KOJI SE NISU USPJELI DOMOĆI EUROPE ZA 400$ NUDE KAO ROBOVE 'Ovo je veliki snažan muškarac, on može kopati!' [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
LJUDE KOJI SE NISU USPJELI DOMOĆI EUROPE ZA 400$ NUDE KAO ROBOVE 'Ovo je veliki snažan muškarac, on može kopati!'
LJUDE KOJI SE NISU USPJELI DOMOĆI EUROPE ZA 400$ NUDE KAO ROBOVE 'Ovo je veliki snažan muškarac, on može kopati!'
www.dnevnik.ba
LJUDE KOJI SE NISU USPJELI DOMOĆI EUROPE ZA 400$ NUDE KAO ROBOVE 'Ovo je veliki snažan muškarac, on može kopati!'
217d - Dnevnik.ba

'Osam stotina', kazao je voditelj aukcije pa nastavio: '900... 1000... 1100'. Prodano! Za 1200 libijskih dinara što je prosječno 5600 kuna. No ova cifra na aukciji nije ponuđena za rabljeni automobil, komad namještaja ili zemljište - već za dva ljud