Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvovao na Beogradskom sigurnosnom forumu [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvovao na Beogradskom sigurnosnom forumu
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvovao na Beogradskom sigurnosnom forumu
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvovao na Beogradskom sigurnosnom forumu
249d - Ministarstvo vanjskih poslova BIH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je 12. oktobra 2017. godine u Beogradu učestvovao na Beogradskom sigurnosnom forumu. Ministar Crnadak je zajedno sa ministrom vanjskih poslova Republike Srbije Ivicom Dačićem učestvovao na p