Nova pravila ukoliko kupujete preko interneta [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Nova pravila ukoliko kupujete preko interneta
Nova pravila ukoliko kupujete preko interneta
www.akta.ba
Nova pravila ukoliko kupujete preko interneta
101d - akta

Vijeće ministara BiH je nedavno usvojilo Odluku o ostvarivanju prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Odluka se trenutno sprema u jezičke verzije, nakon toga te jezičke verzije idu na potpis u Vijeće ministara, potom prema Služ