Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije
Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije
www.6yka.com
Bosna i Hercegovina i svjetski trendovi u oblasti električne energije
251d - Buka

Teme ovogodišnjeg Foruma su: · Kada kupiti el. energiju i kako izabrati adekvatan ugovor? · Izazovi komercijalnih potrošača el. energije u BiH · Bosanskohercegovačka berza el. energije · Električna vozila – uskoro i u BiH? Cilj Foruma je da objasni