Od 100 uzoraka meda 53 neodgovarajućeg kvaliteta [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Od 100 uzoraka meda 53 neodgovarajućeg kvaliteta
Od 100 uzoraka meda 53 neodgovarajućeg kvaliteta
www.federalna.ba
Od 100 uzoraka meda 53 neodgovarajućeg kvaliteta
97d - Federalna

Agencija za sigurnost hrane BiH analizom kvaliteta meda na tržištu BiH utvrdila je da od 100 uzoraka više od polovine, odnosno 53 nisu odgovarajućeg kvaliteta. Od 100 analiziranih uzoraka, uzetih u posljednja tri mjeseca prošle godine, po 45 je sa p