DOBOJ: Potpisana Deklaracija o smanjenju rizika od katastrofa [etleboro.org]
DOBOJ: Potpisana Deklaracija o smanjenju rizika od katastrofa
dobojski.info
DOBOJ: Potpisana Deklaracija o smanjenju rizika od katastrofa
159d - Dobojski

Štete uzrokovane katastrofama kontinuirano se povećavaju u BiH, a stanovništvo se svakodnevno suočava sa katastrofama manjih razmjera. Kako bi se preventivno djelovalo te zaštitili životi, imovina i infrastruktura, predstavnici sedam jedinica lokaln