Avion kod Mostara pao zbog infarkta pilota [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Avion kod Mostara pao zbog infarkta pilota
Avion kod Mostara pao zbog infarkta pilota
www.6yka.com
Avion kod Mostara pao zbog infarkta pilota
340d - Buka

Begić je dodao da je pilot pretrpio infarkt srca 7,5 minuta nakon početka leta. Begić je kazao da se u Izvještaju ne spominju nikakva imena i da je to u skladu sa međunarodnim standardima. Cilj istrage je bio utvrditi uzroke, a ne odrediti krivicu t