Borenović: Neodgovorna vlast RS-a obustavila rad Glavne službe za reviziju [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Borenović: Neodgovorna vlast RS-a obustavila rad Glavne službe za reviziju
Borenović: Neodgovorna vlast RS-a obustavila rad Glavne službe za reviziju
Borenović: Neodgovorna vlast RS-a obustavila rad Glavne službe za reviziju
251d - Dnevni list

Za svaku je osudu stanje u koju je dovedena Glavna služba za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj (RS) koja je potpuno paralisana u svom radu neodgovornim i nezakonitim ponašanjem vladajuće koalicije u RS-u – ocijenio je predsjednik Partije d