BiH dobila deset novih nacionalnih spomenika [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
BiH dobila deset novih nacionalnih spomenika
BiH dobila deset novih nacionalnih spomenika
www.nap.ba
BiH dobila deset novih nacionalnih spomenika
251d - Patria

Šesnaesta sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika održana je 11. oktobra 2017. godine. Predsjedavajući Komisije Goran Milojević i članovi prof. dr. Amir Pašić i Radoje Vidović donijeli su odluke o proglašenju sljedećih deset dobara nacio