Oznaku izvornosti ne želi ni jedan proizvođač hrane u BiH [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Oznaku izvornosti ne želi ni jedan proizvođač hrane u BiH
Oznaku izvornosti ne želi ni jedan proizvođač hrane u BiH
www.vecernji.ba
Oznaku izvornosti ne želi ni jedan proizvođač hrane u BiH
252d - Vecernji

Povećanje prepoznatljivosti proizvoda, sprečavanje neovlaštenog korištenja registriranog naziva te postizanje veće tržišne cijene samo su neke od prednosti koje proizvođačima prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama može donijeti registrac