Falsifikatima do predsjedničke kandidature? [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Falsifikatima do predsjedničke kandidature?
Falsifikatima do predsjedničke kandidature?
gdb.rferl.org
Falsifikatima do predsjedničke kandidature?
98d - Radio Slobodna Evropa

Nakon što je Državna izborna komisija potvrdila nekoliko kandidatura za predsjedničke izbore u Crnoj Gori, naknadno je provjerom utvrđeno da su potpisi podrške dijela građana zloupotrijebljeni ili falsifikovani. Sve veći broj građana se javlja, čija