Ni plate ni šanse za napredak [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Ni plate ni šanse za napredak
Ni plate ni šanse za napredak
cdn.oslobodjenje.ba
Ni plate ni šanse za napredak
99d - Oslobodjenje

Još sredinom novembra prošle godine Sindikat ljekara i stomatologa Livanjskog kantona počeo je generalni štrajk s ciljem potpisivanja novog kolektivnog ugovora i izjednačavanja ili “uravnoteženja” prava s kolegama iz ostalih kantona. Potom je na sna