United Group u BiH odgovara na klevete: Uložili smo 220 miliona dolara, zaposlili 650 ljudi, a narednih godina... [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
United Group u BiH odgovara na klevete: Uložili smo 220 miliona dolara, zaposlili 650 ljudi, a narednih godina...
United Group u BiH odgovara na klevete: Uložili smo 220 miliona dolara, zaposlili 650 ljudi, a narednih godina...
depo.ba
United Group u BiH odgovara na klevete: Uložili smo 220 miliona dolara, zaposlili 650 ljudi, a narednih godina...
97d - Depo

Odbor direktora naglašava da smatra da su negativni komentari vezani za rukovodstvo kompanije neprihvatljivi i da je zatražio od pravnih eksperata u BiH i Sjedinjenim Državama da ispitaju i pokrenu sve pravne opcije u odgovoru na te klevete Povodom