HSP kritizira Novalića: Premijer bez parlamentarne većine obmanjuje javnost o upošljavanju 50.000 radnika [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
HSP kritizira Novalića: Premijer bez parlamentarne većine obmanjuje javnost o upošljavanju 50.000 radnika
HSP kritizira Novalića: Premijer bez parlamentarne većine obmanjuje javnost o upošljavanju 50.000 radnika
www.republikainfo.com
HSP kritizira Novalića: Premijer bez parlamentarne većine obmanjuje javnost o upošljavanju 50.000 radnika
309d - Republikainfo

HSP kritizira Novalića: Premijer bez parlamentarne većine obmanjuje javnost o upošljavanju 50.000 radnika Iz reafirmiranog HSP-a predsjednika Nikole Raguža ističu da čuđenjem gledaju na, kako ističu, samo-uvjerljive i ničim utemeljene izjave samozva