Zbog korupcije prilikom zapošljavanja smjenjuju direktore osnovnih škola 'Porodica ef. Ramić' i 'Hasan Kikić' [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Zbog korupcije prilikom zapošljavanja smjenjuju direktore osnovnih škola 'Porodica ef. Ramić' i 'Hasan Kikić'
Zbog korupcije prilikom zapošljavanja smjenjuju direktore osnovnih škola 'Porodica ef. Ramić' i 'Hasan Kikić'
depo.ba
Zbog korupcije prilikom zapošljavanja smjenjuju direktore osnovnih škola 'Porodica ef. Ramić' i 'Hasan Kikić'
252d - BLin

Ovakav zaključak Vlada je donijela nakon što je razmotrila i prihvatila Informaciju i preporuke Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije u vezi s postupanjem po zaprimljenim prijavama u kojima se ukazuje na moguća koruptivna ponašanja odgovornih osob