Odobreno više od 2,5 milijuna, ali rudari ne prekidaju štrajk [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Odobreno više od 2,5 milijuna, ali rudari ne prekidaju štrajk
Odobreno više od 2,5 milijuna, ali rudari ne prekidaju štrajk
Odobreno više od 2,5 milijuna, ali rudari ne prekidaju štrajk
99d - Dnevni list

Vlada FBiH je na je žurnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju FBiH za uplatu doprinosa za 44 radnika JP “Elektropriv