Banke u BiH moraće više da vode računa o likvidnosti - Šta je predviđeno Bazel III standardom? [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Banke u BiH moraće više da vode računa o likvidnosti - Šta je predviđeno Bazel III standardom?
Banke u BiH moraće više da vode računa o likvidnosti - Šta je predviđeno Bazel III standardom?
Banke u BiH moraće više da vode računa o likvidnosti - Šta je predviđeno Bazel III standardom?
335d - Banke-biznis

Agencija za bankarstvo FBiH pripremila je nacrt Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka, kao dio provedbe Strategije za uvođenje Bazel III standarda u bankarski sistem, izvještava Indikator.ba. O ovoj odluci bit će putem Udruženja banka BiH