SEECP – Jačati proces realizacije zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i turizma [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
SEECP – Jačati proces realizacije zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i turizma
SEECP – Jačati proces realizacije zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i turizma
i0.wp.com
SEECP – Jačati proces realizacije zajedničkih projekata u oblasti energetike, saobraćaja i turizma
97d - Energis

Na dvodnevnom sastanku parlamentarci iz zemalja članica SEECP-a razmatrali su i usvojili Izvještaj i Rezoluciju o mogućnostima ekonomske saradnje zemalja jugoistočne Evrope. U usvojenoj Rezoluciji vladama država članica SEECP-a preporučuje se da jač