"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO) [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)
"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)
"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)"Elektro-Hercegovina" naplatila sva tekuća potraživanja (VIDEO)
134d - Trebinje Danas

Distributivno preduzeće "Elektro-Hercegovina" u protekloj godini napltilo je gotovo sva tekuća potraživanja od potrošača, a naplaćen je i značajan dio starog duga. Zahvaljujući modernizaciji mreže, značajno su smanjeni i distributivni gubici. U prot