Britanske investitore od BiH odvraća politička nesigurnost [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Britanske investitore od BiH odvraća politička nesigurnost
Britanske investitore od BiH odvraća politička nesigurnost
business-magazine.ba
Britanske investitore od BiH odvraća politička nesigurnost
97d - Business-magazine

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, kao jedna od vodećih svjetskih ekonomija, ujedno spada i među zemlje sa najvećim obimom direktnih investicija realiziranih u inozemstvu, koji premašuje 80 milijardi američkih dolara godišnje.