Guardian objavio novi članak: "Naoružavanje bosanskih Srba izaziva strah EU" [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Guardian objavio novi članak: "Naoružavanje bosanskih Srba izaziva strah EU"
Guardian objavio novi članak: "Naoružavanje bosanskih Srba izaziva strah EU"
www.6yka.com
Guardian objavio novi članak: "Naoružavanje bosanskih Srba izaziva strah EU"
101d - Buka

Kako se navodi u tekstu Julian Borgera za Guardian, puške će u RS stići uskoro: "2.500 automatskih pušaka će iz Srbije u RS stići sredinom marta, sedmicama prije nego je planirano otvaranje novog trening centra nastalog pod rusim utjecajem. Oružje s