“EU ista kao komunisti, mora se dići plišana revolucija” [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
“EU ista kao komunisti, mora se dići plišana revolucija”
“EU ista kao komunisti, mora se dići plišana revolucija”
bigportal.ba
“EU ista kao komunisti, mora se dići plišana revolucija”
344d - Bigportal

Objavljeno: 12.8.2017. Bivši češki predsednik Vaclav Klaus ocenio je da je Češka naivno i s neoprostivom bezbrižnošću ušla u EU koja se pokazala kao postdemokratska, centralizovana. Stoga što EU “gazi parlamentarnu demokratiju i slobodno tržište” Kl