Poziv za projekte razmjene Ambasade SAD [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Poziv za projekte razmjene Ambasade SAD
Poziv za projekte razmjene Ambasade SAD
poslovnisvijet.ba
Poziv za projekte razmjene Ambasade SAD
309d - Poslovni svijet

Naziv Federalne agencije koja dodjeljuje sredstva: Department of State, Ambasada SAD, Sarajevo, Ured za odnose sa javnošću Naziv mogućnosti finansiranja: AEECA Vrsta obavijesti: Početna najava Broj mogućnosti finansiranja: 006 Domaći federalni katal