Danas o izmjenama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Danas o izmjenama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija
Danas o izmjenama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija
Danas o izmjenama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija
95d - IN reformator

Izmjene Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera u formi nacrta koje je pripremilo Ministarstvo pravde bit će razmatrane sutra na sjednici Vijeća ministara BiH. Na dnevnom redu su i nacrti sporazuma o zajmu