Probijeni svi rokovi za ispunjavanje EU upitnika [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Probijeni svi rokovi za ispunjavanje EU upitnika
Probijeni svi rokovi za ispunjavanje EU upitnika
www.istinito.com
Probijeni svi rokovi za ispunjavanje EU upitnika
164d - Istinito

Bosna i Hercegovina je prije godinu dana dobila upitnik sa 3.242 pitanja i dan-danas još nije odgovorila na njega, iako su zemljama regiona za taj posao u prosjeku bila dovoljna tri mjeseca. Neorganizovanost i loši politički odnosi, kao i nefunkcion