Privrednastampa 28.03.2017. 11:46

Sajam socijalnog poduzetništva – Sarađujmo, biznis je biznis

U okviru USAID projekta “Program održivosti civilnog društva u sektoru ljudska prava marginalizovanih grupa (CSSP)“ Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH), uz podršku agencije Boram, organizuje Sajam socijalnog poduzetništva na kojem će biti prezentirane mogućnosti sa»»»