Opozicija u RS-u protiv novog zaduživanja: “U Željeznicama RS-a više konobara nego u cijeloj Banjoj Luci” [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Opozicija u RS-u protiv novog zaduživanja: “U Željeznicama RS-a više konobara nego u cijeloj Banjoj Luci”
Opozicija u RS-u protiv novog zaduživanja: “U Željeznicama RS-a više konobara nego u cijeloj Banjoj Luci”
bportal.ba
Opozicija u RS-u protiv novog zaduživanja: “U Željeznicama RS-a više konobara nego u cijeloj Banjoj Luci”
96d - Bportal

Zastupnici Narodne skupštine RS-a ukazali su danas, tokom rasprave o prihvatanju zaduženja od 51,3 miliona eura kod Svjetske banke po projektu restrukturiranja Željeznica RS-a, na brojne finansijske problem ove kompanije, a posebno na dugogodišnju l