Revizorsko mišljenje s rezervom za Zavod za zapošljavanje [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
Revizorsko mišljenje s rezervom za Zavod za zapošljavanje
Revizorsko mišljenje s rezervom za Zavod za zapošljavanje
www.atvbl.com
Revizorsko mišljenje s rezervom za Zavod za zapošljavanje
312d - Alternativna

U ZZZ RS su izbjegavali javne nabavke za ugostiteljske usluge, isplaćivali dnevnice mimo pravila, imaju slabu internu kontrolu, loše su upravljali novcem i projektima za zapošljavnje i zaradili su revizorsko mišljenje s rezervom. Jedna od glavnih pr