ZELENIKA U KANADI: Bolji život za sve, a ne samo za podobne [etleboro.org]
SELECT PAGE
PAGE
ZELENIKA U KANADI: Bolji život za sve, a ne samo za podobne
ZELENIKA U KANADI: Bolji život za sve, a ne samo za podobne
ZELENIKA U KANADI: Bolji život za sve, a ne samo za podobne
97d - Dnevni list

Prema podacima samo u 2017. godini iz BiH je iselilo 11371 Hrvat. Usporedbom sa 2012. ili 2013., dolazi se do više nego alarmantnog podatka, točnije, radi se o porastu od više od 300 posto, baš u periodu kada funkciju hrvatskog člana Predsjedništva